info@rellox.hu +421 949 880 075

Vásárlási eljárás

A PURE Resort Ehrwald resortban található ingatlanokat a Mountain Residences BV ingatlanfejlesztő, valamint az azt Közép- és Kelet-Európában kizárólagosan képviselő Rellox s.r.o. társaság együttműködése alapján kínáljuk.

Alább megtekinthetik az ingatlanvásárlás egyes lépéseit – időrendi sorrendben. Az első dokumentumok aláírása előtt bebiztosíthatjuk számára az építés helyszínének szemléjét és az összes szükséges aktuális információt, hogy Ön kényelmesen érezhesse magát az ingatlanvásárlási folyamatban.

Magyar nyelvű értékesítő is rendelkezésre áll, azonban az ügyfél közvetlenül a projekt ingatlanfejlesztőjével is kommunikálhat – angol vagy német nyelven. Az ingatlanfejlesztő elérhetőségei. Amennyiben a magyar nyelvű értékesítő szolgáltatásait veszi igénybe, ez esetben a végleges adásvételi szerződés ingyenes magyar nyelvre való fordítását és az esetleges jogi tanácsadást a Rellox társaság biztosítja számára.

Az ingatlanvásárlás folyamata

  • Kötelező erejű vételi ajánlat aláírása (Kaufanbot). A vevő megkapja a dokumentum eredeti példányát német nyelven, magyar nyelvű fordítással együtt.
  • Az adásvételi és az üzemeltetési szerződés aláírása. A vevő megkapja a dokumentum eredeti példányát német nyelven, magyar nyelvű fordítással együtt.
  • Egyéb szerződéses dokumentumok aláírása, például az adótanácsadóval kötött szerződés – az adott helyzettől függően.
  • A vételár első részletének kifizetése, az osztrák közjegyző vagyonkezelői számlájára – a fizetési ütemezés szerint.
  • Az átruházási adók és díjak kifizetése.
  • A vásárló az egység jövőbeni első tulajdonosaként van beregisztrálva az osztrák ingatlan-nyilvántartásban (Rangordnung).
  • A vételár további részleteinek kifizetése, az osztrák közjegyző vagyonkezelői számlájára – az adott építési szakaszok befejezése után.
  • A befejezett ingatlan átadása.
  • A vevő, mint ingatlantulajdonos beregisztrálása az osztrák ingatlan-nyilvántartásba.
  • A tulajdonos szolgáltatási és közüzemi nyilvántartásba vétele.

Általános információk

Magyarország 2004. évi belépésével az Európai Unióba megszűntek a hazai befektetőkre ausztriai ingatlan vásárlásakor érvényes restriktív korlátozások. A kötött feltételek feloldásának pillanatától az ausztriai alpesi ingatlanok a magyar ingatlan-befektetők közkedvelt opcióvá léptek elő.

Az ausztriai alpesi ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos elsődleges megfontolások során először a befektetés jogszabályi keretét kell megvizsgálni. A magyar természetes és jogi személyek ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel tehetnek szert ingatlanokra, mint az osztrák állampolgárok. Korlátozások csak egyes tartományok mezőgazdasági rendeltetésű területei esetén állnak fent, ám ezek nem csak a külföldi állampolgárokra vonatkoznak, hanem ugyanúgy az osztrák szubjektumokra is.

Befektetési ingatlanok

Az Alpokban megvalósításra kerülő újabb ingatlan projektek többsége az ingatlanok kereskedelmi célzattal történő kihasználásának jegyében zajlanak le. A PURE Resort Ehrwald projekt is ide sorolható. Ez annyit jelent, hogy az ingatlan személyes tulajdonba kerül eladásra, de az ingatlan tulajdonosa köteles a szóban forgó ingatlant a továbbiakban kereskedelmi beállítottságú bérletbe kiadni. Az ingatlan, mint olyan saját részéről ugyan használható, viszont a további bérlésnek túlsúlyban kell lennie. Azon befektetők számára, akik az ingatlant csak egy bizonyos időszakban szeretnék igénybe venni az év folyamán, és az év hátralévő részében üres, ez egy kiváló lehetőség.

Az ingatlan további bérbeadásának feltétele Önt nem korlátozza az Ön személyes vagyonának kezelésében – ez azt jelenti, hogy az ingatlan bármikor értékesíthető (a bérleti szerződés időtartama alatt).

Amennyiben a tulajdonos tartós (20 évre tervezett) nyereségképzés céljával bérbe adja az ingatlanát, vállalkozói tevékenységről van szó, azaz a vevő az ingatlan árába belefoglalt osztrák ÁFA visszatérítésére, illetve levonására jogosult (vagy a teljes 20%-ra, vagy annak arányos részére). Ez a magyar jogi alanyokra és magánszemélyekre egyaránt érvényes.

Ennek kötelező előfeltétele, hogy a vevő áfa és jövedelemadó-fizetőként legyen beregisztrálva Ausztriában, valamint hogy az ingatlan bérbeadásból származó jövedelemadót (a kettős adóztatás elkerülését célzó kétoldalú megállapodás alapján) szintén Ausztriában fizesse. A fentiekből következik, hogy az osztrák ingatlan kereskedelmi célú bérbeadás esetén a vevő jelentős összeget takaríthat meg az ingatlan vételárából.

A befektetés megtérülésének kiszámítása – beleértve a bérbeadásból származó hozamok prognózisát, a működési költségeket, az átruházási költségek – ITT található meg.

Működési költségek

A működési költségek magukba foglalják az összes tulajdonos által fizetett havi díjat, beleérve az ingatlanadót, az ingatlanbiztosítást, az ingatlan kezelésével kapcsolatos díjakat, javítási alapot, energia, stb. A költségek nem tartalmazzák a háztartási biztosítást – ez a tulajdonos választásától függ. A költségek magukba foglalják a beállított osztrák adótanácsadó szolgáltatásait, aki biztosítja a tulajdonos teljes adózási kötelességeit. Amennyiben a tulajdonos egy másik adótanácsadó szolgáltatásit szeretné igénybe venni, természetesen ez lehetséges, de a költségek eltérőek lehetnek.

A bérbeadásból származó jövedelem adóztatása

Amennyiben az ingatlan az Osztrák Köztársaság területén található, a bérbeadásból származó jövedelemre Ausztriában korlátozott adófizetési kötelességek vonatkoznak. Az adófizetési kötelesség kizárólag az osztrák területen található vagyonra vonatkozik. A természetes és jogi személyekre vonatkozó osztrák személyi jövedelemadó értelmében korlátozottan adókötelesek azok a személyek, akik nem rendelkeznek belföldi székhellyel vagy lakóhellyel, akik nem töltenek évente több mint 70 napot, vagy általában nem tartózkodnak Ausztriában, illetve akik magyar adóbevallása (a kiadások levonását követően) 11.000 eurónál kisebb jövedelmet tartalmaz.

Az Ausztriában létező bérletekből származó jövedelmek adózása az anyaországban valósul meg, tehát Magyarországon. Itt a kettős adózás megakadályozásának céljából Magyarországgal kötött, kettős adózás megakadályozásáról szóló szerződés lép érvénybe. Ezen, Magyarország és Ausztria közti szerződés, az ingatlanok bérléséből származó jövedelem azt az államot illeti, amelynek területén az illető ingatlan fekszik – Ausztriát. A Magyarországgal megkötött szerződés alapján, a bérletekből származó, adózás alá vetett ausztriai jövedelmek Magyarországon ún. egyszerűsített felszámításos adóbehajtás szerint adókötelesek, és az Ausztriában kifizetett jövedelmi adó Magyarországon kerül felszámításra jövedelmi adóként.

A természetes, illetve jogi személyekre vonatkozó személyi jövedelemadó eltérő, akárcsak az ingatlanok értékcsökkenése is. Az adófeltételek, illetve a következmények konkrét számszerűsítése érdekében érdemes adótanácsadó szakemberrel konzultálni a befektető egyéni helyzetét.

Megj.: A feltüntetett információk ausztriai ingatlanvásárlással kapcsolatos általános tájékoztatást jelentenek, és nem jelentenek semmilyen kötelező érvényű ajánlatot. Minden ingatlanvásárlási és birtoklási folyamat egyedi ügylet, és ezért, kérjük, hogy az egyes esetekben vegye fel velünk a kapcsolatot az egyéni konzultációk érdekében. Készségesen nyújtunk segítséget a PURE Resort Ehrwald resortban található ingatlannal kapcsolatos befektetés optimális megoldásának megtalálásához.